NEN3140

NEN 3140 Keuring

De werkgever moet vanuit de Arbowet zorgen voor een veilige werkomgeving voor zijn personeel.

Een periodieke keuring aan de hand van de NEN 3140 kan een goed hulpmiddel zijn om dit te waarborgen.

Met een keuring volgens NEN3140 uitgevoerd door VeiligKeur kan een installatie-eigenaar aantonen dat de installatie op de juiste wijze gecontroleerd is.

NEN3140 Gereedschapskeuring

Ook moet de werkgever vanuit de Arbowet zorgen voor veilige elektrische arbeidsmiddelen voor zichzelf en zijn personeel.

VeiligKeur kan daarbij van dienst zijn om te bepalen of de elektrische arbeidsmiddelen nog veilig zijn door middel van een jaarlijkse controle.

Periodieke keuring aan de hand van de NEN 3140 kan een goed hulpmiddel zijn om dit te waarborgen.

picture5