SCIOS

CIOS certificaat

VeiligKeur is een SCIOS-gecertificeerd inspectiebedrijf voor de controle op een veilige werking van de Elektrische installatie.

Om het SCIOS-certificaat te verkrijgen, moet een bedrijf een kwaliteitsmanagementsysteem op basis van de norm NEN-EN ISO 9001 gebruiken. Daarnaast moeten de inspecteurs de door SCIOS erkende examens hebben afgelegd voor de scopes waarin ze werkzaam willen zijn.

VeiligKeur is gecertificeerd voor de volgende deelregelingen voor Elektrisch Materieel:

Scope 8 Elektrische Installaties

Scope 10 Inspectie Elektrisch Materieel op brandrisico

Scope 8 Elektrische Installaties

Volgens de Arbowet moet de elektrische installatie regelmatig worden geïnspecteerd als controle op de onderhoudstoestand van de installatie.

Met het keuringsrapport volgens NEN 3140 en de inspectie-verklaring "Scope 8" kan de installatie-eigenaar aantonen dat de installatie op verantwoorde wijze is gecontroleerd.

Een inspectie uitgevoerd door VeiligKeur volgens "Scope 8 Elektrische Installaties" geeft de installatie-eigenaar de zekerheid dat de werkzaamheden met een hoog kwaliteitsniveau zijn uitgevoerd.

picture5

Scope 10 Brandrisico-Inspectie Elektrisch Materieel

De inspectie van elektrisch materieel op brandrisico is de vertaling van de NTA 8220. Brandverzekeraars stellen de periodieke inspectie van elektrisch materieel door een SCIOS gecertificeerd bedrijf als voorwaarde in brandverzekeringspolissen.

Bij de inspectie volgens Scope 10 wordt niet alleen gekeken naar de vaste elektrische installatie maar ook naar de elektrische- en brandveiligheid van risicovolle apparaten en machines. Deze kunnen eveneens verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van brand.

Ook hier geeft een inspectie volgens "Scope 10 Inspectie Elektrische Materieel op brandrisico" uitgevoerd door VeiligKeur, de installatie-eigenaar de zekerheid dat de werkzaamheden met een hoog kwaliteitsniveau zijn uitgevoerd.