VeiligKeur vof -  Den Helder - Tel: 0223632010
Elke elektrische installatie moet volgens de wet zijn aangelegd volgens de norm die van kracht was op het moment van aanleg.

Ook een belangrijke uitbreiding of wijziging van de elektrische installatie moet voldoen aan de Norm die van kracht is op het moment van uitbreiding of wijziging.

Na de installateur, die verantwoordelijk is voor het werk dat hij levert, is de eigenaar van de installatie verantwoordelijk voor de installatie en zal hierop worden aangesproken als er iets fout gaat in verband met schade of letsel.

VeiligKeurkan daarbij van dienst zijn om via inspectie te bepalen of de installatie voldoet aan de relevante normen.

Als onafhankelijk bedrijf (geen installatiewerkzaamheden) geeft
VeiligKeurdeze inspectie weer in een objectief inspectierapport waarin alle meet- en controlelijsten en conclusies worden weergegeven.

Naast het veiligheidsaspect kunnen deze inspecties ook belangrijk zijn voor de storingsgevoeligheid van een installatie, een regelmatige controle verkleint de kans op storingen en mogelijk productieverlies.

Wilt u een inspectie door
VeiligKeurlaten uitvoeren dan wordt eerst in overleg een inspectieplan opgesteld en een offerte uitgebracht.